{short description of image}  
 

SHANGHAI - CHINA

 
  {short description of image}  
 

The famous 5 arch bridge over the main canal in Zhujiajiao

 
     

Return to Xenophon. .