logo
 

MOSCOW - SCENES

 
  Savveno-Storozhevski monastery  
 

The Savveno-Storozhevski monastery near Zvenigorod west of Moscow - view of the Sobor Rozhdestva Presveyatya Bogoroditsi, Cathedral of the Blessed Virgin's Nativity.

 
   

Return to Xenophon. Return to Ruscity. Return to Rushistory. Return to Ukraine.