logo
 

MOSCOW - SCENES

 
  Savveno-Storozhevoi monastery  
 

Savveno-Strozhevoi monastery at Zvenigorod west of Moscow - view of the Sobor Rozhdestva Presveyatya Bogoroditsi, Cathedral of the Blessed Virgin's Nativity.

 
   

Return to Xenophon. Return to Ruscity. Return to Rushistory. Return to Ukraine.